แนวทางการบริหารจัดการ ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) ปีการศึกษา 2564 - hongpagkru

3 มิ.ย. 2564

แนวทางการบริหารจัดการ ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) ปีการศึกษา 2564

 


ลงทะเบียนที่ลิงก์ https://portal.bopp-obec.info/obec64/
หนังสือราชการ : https://www.edudev.in.th/…/2564_1644-%E0%B8%AA%E0%B9%88…
รับชมคลิปย้อนหลัง : https://www.youtube.com/watch?v=uz0YVZuXkEk…
PPT ประกอบการประชุม : https://www.edudev.in.th/…/uploads/2021/05/PPT_DMC64.pptx
PDF ประกอบการประชุม : https://www.edudev.in.th/…/uploads/2021/05/PPT_DMC64.pdf
รูปเล่มประกอบการประชุม : https://www.edudev.in.th/…/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88…


ที่มา https://www.edudev.in.th/web/2021/05/28/639/