สพฐ.ชี้ครูสั่ง'นร.เคารพธงชาติ' อยู่ที่มุมมองไม่มีถูกผิด - hongpagkru

8 มิ.ย. 2564

สพฐ.ชี้ครูสั่ง'นร.เคารพธงชาติ' อยู่ที่มุมมองไม่มีถูกผิด

 


        สพฐ. ชี้ปมแชตครูอุบลฯ สั่ง นร.เคารพธงชาติเรียนออนไลน์ อยู่ที่มุมมองหลากหลายมิติ อาจเป็นวิธีหนึ่งสร้างระเบียบวินัยความรับผิดชอบ ยันไม่ได้สั่งการให้มีแนวปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งในการจัดการเรียน อยู่ที่ความเหมาะสมของครูและโรงเรียน 

         เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวถึงกรณีโลกออนไลน์แชร์ข้อความแชตครูในจังหวัดอุบลราชธานี สั่งให้นักเรียนถ่ายรูปขณะยืนเคารพธงชาติหน้าโทรทัศน์ในระหว่างการเรียนออนไลน์ ว่า เรื่องนี้มีมุมมองได้หลากหลายมิติ เพราะคำสั่งของครูอาจเป็นการสร้างข้อตกลงในห้องเรียนระหว่างครูและนักเรียนในการเรียนออนไลน์ เพื่อสร้างระเบียบวินัย หรือวีธีการหนึ่งที่จะทำให้เด็กรู้จักความรับผิดชอบในการเข้าเรียนในห้องเรียนออนไลน์ตามเวลาที่ครูกำหนด ซึ่งประเด็นนี้อาจเป็นตัวชี้วัดหนึ่งระหว่างครูและนักเรียนในห้องเรียนก็ได้ แต่ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ไม่ได้มีข้อสั่งการให้มีแนวปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ แต่ให้อยู่ตามความเหมาะสมของครูและโรงเรียน ซึ่งก็อาจเป็นการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาให้เด็กมาสนใจเรียนออนไลน์ 

         เลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้เรื่องดังกล่าวไม่มีข้อถูกหรือผิด แต่อยากมองให้อย่างหลากหลาย เพราะเป็นข้อตกลงในห้องเรียนร่วมกับผู้เรียนทุกคน แต่หากเป็นข้อสั่งการภายหลังที่ไม่ได้อยู่ในข้อตกลงร่วมกันในห้องเรียนก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมได้