สสวท.​ IPST SMT อบรมครูด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2566 - hongpagkru

21 พ.ค. 2566

สสวท.​ IPST SMT อบรมครูด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2566

 

สสวท.​ IPST SMT อบรมครูด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2566 หลักสูตรรีรัน ดาวน์โหลดวุฒิบัตรได้ทันที หลังจบการอบรม ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 25 สิงหาคม 2566

  • การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 1 เรื่อง สวนผักของฉัน รุ่นที่ 2
  • การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ วิชาคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1 เรื่อง เจ้าสัวตัวน้อย รุ่นที่ 2
  • การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 2 เรื่อง ล้วงลับ อุปราคา รุ่นที่ 2
  • การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ วิชาคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2 เรื่อง คิดรอบด้าน สรรค์สร้างโฮมสเตย์ รุ่นที่ 2
  • การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ วิชาเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 2 เรื่อง ทุกปัญหามีทางออก รุ่นที่ 2


โดยลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 25 สิงหาคม 2566

และสามารถเข้าอบรมได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2566

คู่มือการใช้งาน คลิกที่นี่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอบรมครูด้วยระบบออนไลน์

สามารถสอบถามได้ที่ Facebook page

  • IPST SMT Teacher ประถมต้น
  • IPST SMT Teacher ประถมปลาย

หรือ Email: smttraining@ipst.ac.th