ขอเชิญเข้าร่วมอบรมออนไลน์ โครงการพัฒนาทักษะ ICT ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 9 หลักสูตร - hongpagkru

28 พ.ค. 2566

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมออนไลน์ โครงการพัฒนาทักษะ ICT ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 9 หลักสูตร


ขอเชิญเข้าร่วมอบรมออนไลน์ โครงการพัฒนาทักษะ ICT ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 9 หลักสูตร จากภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร อบรมฟรี มีเกียรติบัตร

หลักสูตร

1. การพัฒนาทักษะการถ่ายภาพด้วยอากาศยานไร้คนขับ อบรม จ. 19 มิ.ย. 9.00-12.00 น.

สมัครคลิ๊กที่👉https://forms.gle/2XWDLK9VcYPyoLq36

2. สื่อ ออนไลน์ Digital tools อบรม จ. 19 มิ.ย. 9.00-12.00 น.

สมัครคลิ๊กที่👉https://forms.gle/sREvUrTjVQTuvKej7

3 การใช้ AI ประยุกต์สร้างสรรค์สื่อการสอน อบรม อ. 20 มิ.ย. 9.00-12.00 น.

สมัครคลิ๊กที่👉https://forms.gle/HLG8ZvRuy974cZUn9

4. การสร้างสรรค์งานสิทธิบัตรด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อบรม อ. 20 มิ.ย. 9.00-12.00 น.

สมัครคลิ๊กที่👉https://forms.gle/b3RUJqtwcDTB3mdt6

5. การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ เพื่องานสิทธิบัตร อบรม อ. 20 มิ.ย. 13.00-16.00 น.

สมัครคลิ๊กที่👉https://forms.gle/kctTm4jTn39EzWheA

6. Tools for Educators อบรม พ. 21 มิ.ย. 9.00-12.00 น.

สมัครคลิ๊กที่👉https://forms.gle/WoM8NTHAu8gvMpdT8

7. Prompt Engineering เพื่อสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนสำหรับ AI Smart Teacher อบรม พ. 21 มิ.ย. 2566 9.00-12.00 น.

สมัครคลิ๊กที่👉https://forms.gle/cyevsupV5MJpiLUj6

8. การใช้ ChatGPT ในชั้นเรียน อบรม พฤ. 22 มิย. 13.00-16.00 น.

สมัครคลิ๊กที่👉https://forms.gle/9Wqa32t6eLoMKfFDA

9. การสร้างเว็บไซต์ง่ายๆ ด้วย Canva อบรม ศ. 23 มิย. 13.00-16.00 น.

สมัครคลิ๊กที่👉https://forms.gle/pgcs8Nipbq69zDtV7

สอบถามเพิ่มเติม : ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร