บทเรียนออนไลน์ The Password Game จาก Think-Digital - hongpagkru

5 ก.พ. 2566

บทเรียนออนไลน์ The Password Game จาก Think-Digital

 

ขอเสนอ บทเรียนออนไลน์ The Password Game จากThink-Digital เรียนวิธีคิด ผ่านความฉลาดทางดิจิทัล ได้รับเกียรติบัตรออนไลน์

บทเรียนออนไลน์ The Password Game จากThink-Digital เรียนวิธีคิด ผ่านความฉลาดทางดิจิทัล ได้รับเกียรติบัตรออนไลน์

The Password Game 🔐

เล่นแล้ว รับใบประกาศจากโครงการทันที

เล่นเลยก่อนใครที่ :

🔵www.think-digital.app/minigame/password

Think-Digital

แหล่งรวมความรู้ด้านพลเมืองดิจิทัลเพื่อเยาวชนไทย

www.think-digital.app

ตัวอย่างเกียรติบัตร