เผยแพร่ แจกไฟล์ Word Excel แก้ไขได้ งานพัสดุโรงเรียน จากเพจ พัสดุง่ายๆ by “ครูคณิต” - hongpagkru

14 พ.ย. 2565

เผยแพร่ แจกไฟล์ Word Excel แก้ไขได้ งานพัสดุโรงเรียน จากเพจ พัสดุง่ายๆ by “ครูคณิต”

  

ขอแนะนำ เผยแพร่ แจกไฟล์ Word Excel แก้ไขได้ งานพัสดุโรงเรียน จากเพจ พัสดุง่ายๆ by “ครูคณิต”

ลิงก์ดาวน์โหลดด้านล่าง
ดาวน์โหลดไฟล์เข้าเครื่องตัวเองก่อนแก้ไขนะครับ โดยไปที่เมนู ไฟล์ > ดาวน์โหลด


รวมรวมลิงก์ โปรแกรม Excel ดาวโหลดฟรี
จากเพจ พัสดุง่ายๆ by "ครูคณิต" ฝากกดไลน์กดติดตามด้วยครับ
1. แบบตรวจขอสอบ ปรนัย : https://shorturl.asia/DayQ7
2. บัญชีรับจ่ายเงิน : https://shorturl.asia/j3GRK
3. ทะเบียนคุมจัดซื้อจัดจ้าง : https://shorturl.asia/CFIhJ
4. บันทึกเก็บคะแนน : https://shorturl.asia/ZkRcN
5. แบบหักภาษี ณ ที่ จ่าย : https://shorturl.asia/l9APq
6. งบหน้าขอเบิก 1 : https://shorturl.asia/kyz1X
7. ขออนุมัติดำเนินโครงการ : https://shorturl.asia/ZO9w1
8. ตัวอย่างแต่งตั้งคำสั่งงานการเงินพัสดุ : https://shorturl.asia/9EraI
9. แบบตรวจสอบพัสดุประจำปี : https://shorturl.asia/ainQA
10. งบหน้าโครงการและปฏิทินการดำเนินงาน: https://shorturl.asia/8JFIp