อบรมออนไลน์ ความรู้พื้นฐานวิชาลูกเสือโลก จาก สโสรลูกเสือเม็งรายมหาราช จ.เชียงราย - hongpagkru

13 เม.ย. 2563

อบรมออนไลน์ ความรู้พื้นฐานวิชาลูกเสือโลก จาก สโสรลูกเสือเม็งรายมหาราช จ.เชียงรายอบรมออนไลน์ ความรู้พื้นฐานวิชาลูกเสือโลก จาก สโสรลูกเสือเม็งรายมหาราช จ.เชียงราย
สำหรับลูกเสือ-เนตรนารี และผู้สนใจทั่วไป

* กรณีอบรมแล้วไม่ได้รับเมล์ เนื่องจากมีคนอบรมมากเกินลิมิตที่กูเกิลกำหนดไว้ ท่านจะได้รับเมล์ในวันถัดไป กำหนดไม่เกิน 1500 คน / วัน

ตัวอย่างเกียรติบัตร