สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำหนดเวลาเรียน ปีการศึกษา 2563 - hongpagkru

9 เม.ย. 2563

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำหนดเวลาเรียน ปีการศึกษา 2563
#ภาคเรียนที่1 ห้วงเวลา 1 กรกฎาคม - 30 พฤศจิกายน 2563 รวม 20 สัปดาห์
#ภาคเรียนที่2 ห้วงเวลา 1 ธันวาคม 2563 - 30 เมษายน 2564 รวม 20 สัปดาห์


รายละเอียด https://www.obec.go.th/archives/242701
ที่มา https://www.kruwandee.com/