เผยแพร่ผลงาน นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้บูรณาการ พัฒนาทักษะการเรียนเรื่องจากภาพตามจินตนาการ โดย คุณครูรพีพร - hongpagkru

23 ก.ค. 2566

เผยแพร่ผลงาน นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้บูรณาการ พัฒนาทักษะการเรียนเรื่องจากภาพตามจินตนาการ โดย คุณครูรพีพร

 

เผยแพร่ผลงาน นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้บูรณาการ เรื่อง “การพัฒนาทักษะการเรียนเรื่องจากภาพตามจินตนาการ ของนักเรียนชั้น ป.3 โดยการจัดการเรียนรู้แบบกล้วยไข่โมเดลร่วมกับ เทคนิคการตั้งคำถาม 5W+1H” โดย คุณครูรพีพร ทองสุพรรณ์

ขอขอบคุณผู้จัดทำ : คุณครูรพีพร ทองสุพรรณ์