ข้อสอบเฉลยและเกณฑ์การให้คะแนน ข้อสอบ RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ล่าสุด - hongpagkru

25 ม.ค. 2566

ข้อสอบเฉลยและเกณฑ์การให้คะแนน ข้อสอบ RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ล่าสุด

 


ขอแนะนำ ข้อสอบเฉลยและเกณฑ์การให้คะแนน การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ล่าสุด คุณครูที่สนใจสามารถเข้าดาวน์โหลดได้ฟรี จากลิ้งค์ที่แนบมาในบทความได้เลยนะคะ

ข้อสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT)  แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ การทดสอบการอ่านออกเสียง และ การทดสอบการอ่านรู้เรื่อง เป็นการสอบมาตรฐานที่นักเรียนทุกคนได้วัดประเมินแบบเดียวกัน โดยจัดสอบ สำหรับเด็กประถมศึกษาปีที่ 1 ทั่วประเทศ โดย สำนักทดสอบและประเมินผลทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

1. แบบทดสอบการอ่านรู้เรือง (ฉบับนักเรียน)

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี

2. แบบทดสอบการอ่านรู้เรือง (ฉบับกรรมการ) เฉลยและเกณฑ์การให้คะแนน

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี

3. แบบทดสอบการอ่านออกเสียง (ฉบับนักเรียน)

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

 4. เฉลยและเกณฑ์การให้คะแนน แบบทดสอบการอ่านออกเสียง (ฉบับกรรมการ)

 5. เฉลยเกณฑ์และการให้คะแนน

ที่มา : สำนักทดสอบทางการศึกษา