อบรมออนไลน์ หัวข้อ การใช้PowerPoint สร้างกิจกรรม Active Learning ในวิชาภาษาอังกฤษ อบรมฟรี มีเกียรติบัตร - hongpagkru

24 ม.ค. 2566

อบรมออนไลน์ หัวข้อ การใช้PowerPoint สร้างกิจกรรม Active Learning ในวิชาภาษาอังกฤษ อบรมฟรี มีเกียรติบัตร

 


ขอเชิญร่วม อบรมออนไลน์ หัวข้อ “การใช้ PowerPoint สร้างกิจกรรม Active Learning ในวิชาภาษาอังกฤษ” วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00-15.00 น. โดยครูโทนี่ อบรมฟรี มีเกียรติบัตร


การเข้าร่วมอบรม

ตรวจสอบลิงก์เข้าร่วมอบรมได้จากอีเมลที่ท่านลงทะเบียนไว้

ติดต่อผู้จัดได้ที่ Kru Tony English – English and Inspirationวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00-15.00 น.

ลงทะเบียน คลิกที่นี่