ขอเชิญข้าราชการครู สัมมนาวิชาการ เรื่อง การเขียนประเด็นท้าทายอย่างไรให้ได้ผลลัพธ์ การเรียนรู้ที่คาดหวัง ในวันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2566 เวลา 13.00-16.00 น. - hongpagkru

23 ม.ค. 2566

ขอเชิญข้าราชการครู สัมมนาวิชาการ เรื่อง การเขียนประเด็นท้าทายอย่างไรให้ได้ผลลัพธ์ การเรียนรู้ที่คาดหวัง ในวันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2566 เวลา 13.00-16.00 น.

 

ขอนำเสนอ ขอเชิญข้าราชการครู สัมมนาวิชาการ เรื่อง การเขียนประเด็นท้าทายอย่างไรให้ได้ผลลัพธ์ การเรียนรู้ ที่คาดหวัง ในวันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2566 เวลา 13.00-16.00 น.

ช่องทางการอบรมประเด็นท้าทาย และการเรียนรู้ ที่คาดหวัง


ลิงก์เข้าร่วมอบรมประเด็นท้าทาย และการเรียนรู้ที่คาดหวังเข้าอบรม

Meeting ID: 931 5764 4948
Passcode: 968553