สัมมนาออนไลน์ หัวข้อ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนก่อนเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยในโลกยุคดิจิทัล อบรมฟรี มีเกียรติบัตร - hongpagkru

6 พ.ย. 2565

สัมมนาออนไลน์ หัวข้อ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนก่อนเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยในโลกยุคดิจิทัล อบรมฟรี มีเกียรติบัตร

 


สัมมนาออนไลน์ หัวข้อ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนก่อนเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยในโลกยุคดิจิทัล อบรมฟรี มีเกียรติบัตร ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 65 เวลา 09.00-16.00 น. โดยกลุ่มนิเทศ สพม กท 2 อบรมฟรี มีเกียรติบัตร


ลิงก์สมัครด้านล่าง


😀ท่านที่เข้ามารับชมจะได้รับเกียรติบัตรจาก 4 มหาวิทยาลัยชั้นนำระดับประเทศ ได้แก่
😍จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
🥰สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
😉มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
และ 🤗มหาวิทยาลัยศรีปทุม

อบรมในวันที่ 11 พฤศจิกายน 65 เวลา 09.00-16.00 น.

ลิงก์ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม และลิงก์แบบทดสอบหรือแบบประเมิน ติดตามได้ในการอบรมครับ

ช่องทางการอบรม

Facebook : กลุ่มนิเทศฯ สพม.กท.2