ขอเชิญร่วม อบรมสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “ครูสะเต็มสร้างเด็กไทย ฉลาดคิด ฉลาดวิทย์” ในวันที่ 25 สิงหาคม 2565 โดยสพม.กท.2 ร่วมกับ โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ - hongpagkru

24 ส.ค. 2565

ขอเชิญร่วม อบรมสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “ครูสะเต็มสร้างเด็กไทย ฉลาดคิด ฉลาดวิทย์” ในวันที่ 25 สิงหาคม 2565 โดยสพม.กท.2 ร่วมกับ โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

 


ขอเชิญร่วม อบรมสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “ครูสะเต็มสร้างเด็กไทย ฉลาดคิด ฉลาดวิทย์” ในวันที่ 25 สิงหาคม 2565 โดยสพม.กท.2 ร่วมกับ โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ  อบรมฟรี มีเกียรติบัตร

ลิงก์สมัครด้านล่าง
เข้าร่วมฟังเสวนาวิชาการออนไลน์ฟรี มีเกียรติบัตร

กำหนดการ ดังนี้ 

🌐 เวลา 08.30 – 08.55 น. โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

🌐 เวลา 08.55 – 09.15 น. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ

🌐 เวลา 09.15 – 09.45 น. โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์

🌐 เวลา 09.45 – 10.10 น. โรงเรียนสิริรัตนาธร

🌐 เวลา 10.10 – 10.45 น. โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน

🌐 เวลา 10.45 – 11.10 น. โรงเรียนหอวัง

🌐 เวลา 11.10 – 11.45 น. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2

อบรมในวันที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30-12.00 น.

การเข้าร่วมอบรม

Facebook : กลุ่มนิเทศฯ สพม.กท.2
YouTube : คลิกที่นี่

ติดต่อผู้จัดได้ที่ กลุ่มนิเทศฯ สพม.กท.2