ขอเชิญชวนนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการสัปดาห์วิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา (Science Education Week) รับเกียรติบัตรจาก สพฐ. หัวข้อ Metaverse - hongpagkru

17 เม.ย. 2565

ขอเชิญชวนนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการสัปดาห์วิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา (Science Education Week) รับเกียรติบัตรจาก สพฐ. หัวข้อ Metaverse

 


ขอเชิญชวนนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการสัปดาห์วิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา (Science Education Week) รับเกียรติบัตรจาก สพฐ. หัวข้อ Metaverse ในวันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น. – 17.30 น.

29 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น. – 17.30 น.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา ขอเชิญชวนนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสัปดาห์วิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา (Science Education Week) ในช่วงปิดภาคเรียน
เข้าร่วมกิจกรรมฟรี มีเกียรติบัตรออนไลน์จากการเข้าร่วมกิจกรรม
โดยการเข้าร่วมกิจกรรมฟังบรรยายวันที่ 29 เม.ย. 2565 เวลา 15.00 น. – 17.30
หัวข้อ Metaverse
โดย คุณปิติภูมิ รักษ์ชูชีพ
Senior Academy Business Development (Bitkub Academy)

ลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ถึงวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 17.00

รับลิ้งค์การเข้าอบรม ใน e-mail ของท่าน ในวันพฤหัสบดี เวลา 18.00 

ที่มา : www.obec.go.th