ขอเชิญชวนคุณครูเข้าร่วมอบรมออนไลน์ประจำเดือนมีนาคม 2565 ผ่าน ระบบ Zoom Meeting เรื่องการใช้ระบบสารสนเทศ เพื่อการคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาคและแนวทางการบริหารจัดการของสถานศึกษา - hongpagkru

23 ก.พ. 2565

ขอเชิญชวนคุณครูเข้าร่วมอบรมออนไลน์ประจำเดือนมีนาคม 2565 ผ่าน ระบบ Zoom Meeting เรื่องการใช้ระบบสารสนเทศ เพื่อการคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาคและแนวทางการบริหารจัดการของสถานศึกษา

 

ขอเชิญชวนคุณครูเข้าร่วมอบรมออนไลน์ประจำเดือนมีนาคม 2565 ผ่าน ระบบ Zoom Meeting เรื่องการใช้ระบบสารสนเทศ เพื่อการคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาคและแนวทางการบริหารจัดการของสถานศึกษา

📣ขอเชิญชวนคุณครูเข้าร่วมอบรมออนไลน์ประจำเดือนมีนาคม 2565 ผ่าน ระบบ Zoom Meeting เรื่องการใช้ระบบสารสนเทศ เพื่อการคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาคและแนวทางการบริหารจัดการของสถานศึกษา ที่จะช่วยให้คุณครูมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้งานระบบสารสนเทศมากยิ่งขึ้น!
.
🔔รับผู้อบรมจำนวนจำกัด เพียง 100 คน/รอบ เท่านั้น!!
สามารถเข้าไปสมัคร เลือกรอบที่สนใจ และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 👉https://cct.mmctrainingcenter.com/
หรือสแกน QR Code ตามที่อยู่ในภาพ
.
👉สำหรับผู้เข้าอบรมที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 70 %ขึ้นไป จะได้รับเกียรติบัตรจาก กสศ.
❗ หากลงทะเบียนแล้ว “ไม่เข้าร่วม” กสศ.จะขึ้นบัญชีผู้ขาดอบรมไว้พิจารณา
.
หากมีข้อสงสัย สามารถติตต่อได้ที่📞 092-901–2622 หรือ 092-270-5622 จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 – 18.00 น.