แบบฟอร์มและเกณฑ์การประเมินเลื่อนเงินเดือน ตาม ว23/25264 สามารถนำไปปรับใช้ได้ตามบริบทของโรงเรียน เครดิตไฟล์ คุณครูสดใส​ ใจตรง​ - hongpagkru

21 ก.พ. 2565

แบบฟอร์มและเกณฑ์การประเมินเลื่อนเงินเดือน ตาม ว23/25264 สามารถนำไปปรับใช้ได้ตามบริบทของโรงเรียน เครดิตไฟล์ คุณครูสดใส​ ใจตรง​

 แบบฟอร์มและเกณฑ์การประเมินเลื่อนเงินเดือน ตาม ว23/25264 สามารถนำไปปรับใช้ได้ตามบริบทของโรงเรียน เครดิตไฟล์ คุณครูสดใส​ ใจตรง​


แบบฟอร์มและเกณฑ์การประเมินเลื่อนเงินเดือน ตาม ว23/25264 สามารถนำไปปรับใช้ได้ตามบริบทของโรงเรียน เครดิตไฟล์ คุณครูสดใส​ ใจตรง​

หลักเกณฑ์การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู

แบบฟอร์มและเกณฑ์การประเมินเลื่อนเงินเดือน ตาม ว23/25264 สามารถนำไปปรับใช้ได้ตามบริบทของโรงเรียน เครดิตไฟล์ คุณครูสดใส​ ใจตรง​

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

ขอบคุณที่มา ครูสายบัว