อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “เทคนิคการสร้างสื่อ Interactive Multimedia for Gen Z students” วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564 เวลา: 9.00 – 12.00 น. - hongpagkru

6 พ.ย. 2564

อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “เทคนิคการสร้างสื่อ Interactive Multimedia for Gen Z students” วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564 เวลา: 9.00 – 12.00 น.

อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “เทคนิคการสร้างสื่อ Interactive Multimedia for Gen Z students” วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564 เวลา: 9.00 – 12.00 น.

ประชาสัมพันธ์ สำหรับผู้สนใจ
เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “เทคนิคการสร้างสื่อ Interactive Multimedia for Gen Z students”

วัน: วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564
เวลา: 9.00 – 12.00 น.
สถานที่: อบรมออนไลน์ ผ่าน Google Meet และ Facebook ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
ศึกษาศาสตร์ ม.เกษตร
อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย มีประกาศนียบัตรสำหรับทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรม

จัดโดย นิสิตหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ภาคพิเศษ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร 084-7632640 คุณ กรกนก (พี่มด)

Link ลงทะเบียน : https://forms.gle/osqZoEak5Qa7MGn58
Link เข้าอบรม : https://meet.google.com/dst-fbeu-ibs
Meeting Code: dst-fbeu-ibs

เตรียมอุปกรณ์ โน๊ตบุ๊ค หรือ คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการทำกิจกรรม