อบรมออนไลน์ฟรี “แนวความคิดการเล่นโน้ตกลองและทักษะการฝึกโน้ตกลอง DCI ระดับสูง” นวันอาทิตย์ ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. จัดโดยสมาคมวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย - hongpagkru

8 ต.ค. 2564

อบรมออนไลน์ฟรี “แนวความคิดการเล่นโน้ตกลองและทักษะการฝึกโน้ตกลอง DCI ระดับสูง” นวันอาทิตย์ ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. จัดโดยสมาคมวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย


สมาคมวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ “แนวความคิดการเล่นโน้ตกลองและทักษะการฝึกโน้ตกลอง DCI ระดับสูง”
วิทยากรโดย อาจารย์อริยะ สกุลทองดี
ในวันอาทิตย์ ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.
ลงทะเบียนได้ที่ www.mbathailand.org/registration

อบรมออนไลน์ฟรี “แนวความคิดการเล่นโน้ตกลองและทักษะการฝึกโน้ตกลอง DCI ระดับสูง” นวันอาทิตย์ ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. จัดโดยสมาคมวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย

ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูลจาก : สมาคมวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย MBA THAILAND