ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมการนำเนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑๙ และนานาชาติ ครั้งที่ ๓ (ออนไลน์) - hongpagkru

14 ต.ค. 2564

ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมการนำเนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑๙ และนานาชาติ ครั้งที่ ๓ (ออนไลน์)

 ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑๙ และนานาชาติ ครั้งที่ ๓ (ออนไลน์)

ตัวอย่างเกียรติบัตร

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

วันอาทิตย์ที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป

งทะเบียนที่นี่