ขอเชิญเข้าร่วมเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางศิลปะ “ART FOR LIVE” ผ่านโปรแกรม ZOOM วันที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00 – 12.00 น.พร้อมรับ เกียรติบัตร จาก วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี - hongpagkru

3 ต.ค. 2564

ขอเชิญเข้าร่วมเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางศิลปะ “ART FOR LIVE” ผ่านโปรแกรม ZOOM วันที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00 – 12.00 น.พร้อมรับ เกียรติบัตร จาก วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี

 

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้สนใจทั่วไป
เข้าร่วมเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางศิลปะ รูปแบบศิลปศึกษา
ใน กิจกรรมศิลปะเพื่อการเรียนรู้ รูปแบบ ONLINE “ART FOR LIVE”
ผ่านโปรแกรม ZOOM ในวันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564
เวลา 9.00 – 12.00 น.
พร้อมรับ เกียรติบัตร จากวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีหลังเข้าร่วมกิจกรรม

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม : เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านศิลปะ พื้นฐาน โดยมี 5 กิจกรรม ดังนี้

  1. วาดเส้น “เส้นสร้างสตอรี่”
  2. ประติมากรรม “ศิลปะ 3 มิติสร้างสรรค์”
  3. จิตรกรรม “จิตรกรรมสีชอร์ค”
  4. ภาพพิมพ์ “ภาพพิมพ์พื้นฐาน”
  5. การสร้างสรรค์ ศิลปะ 2 มิติ 3 มิติสร้างสรรค์ง่ายใกล้ตัว

รูปแบบกิจกรรม: เป็นรูปแบบแลกเปลี่ยนความรู้ เนื้อหา พร้อมร่วมสร้างสรรค์ง่ายๆได้ด้วยตัวคุณเอง

กิจกรรมดำเนินการโดย
อาจารย์โดม คล้ายสังข์
และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (4 ปี) วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี จำนวน 20 คน

โดยสามารถรับลิงค์ลงทะเบียนได้ที่ https://line.me/ti/g2/aTirT2fGezZrrXLNCHSkqbHxIx3RpkmX3kvKcg?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default
หรือแสกน QR CODE ในภาพ (รับจำนวนจำกัด)

ลิงค์ลงทะเบียนและเข้าร่วมกิจกรรมจะแจ้งในกลุ่ม LINE
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 063-935-4191 อาจารย์โดม

แล้วเรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะ ร่วมกัน 

ขอบคุณที่มา ศิลปศึกษา วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ARTFORLIVE