แบบทดสอบออนไลน์ วัดความรู้ เพื่อรับเกียรติบัตรฟรี จากศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด - hongpagkru

11 มิ.ย. 2564

แบบทดสอบออนไลน์ วัดความรู้ เพื่อรับเกียรติบัตรฟรี จากศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด

แบบทดสอบออนไลน์  วัดความรู้ เพื่อรับเกียรติบัตรฟรี  จากศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด


เชิญร่วมเรียนรู้และทำแบบทดสอบวัดความรู้เพื่อรับเกียรติบัตร
จากศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด
เมื่อตอบคำถามถูกร้อยละ 80 ขึ้นไปถือว่าท่านผ่านเกณฑ์การทดสอบ
โดยตรวจผลคะแนนได้ทันที และสามารถรอรับเกียรติบัตรได้ที่อีเมล์ที่ท่านลงทะเบียน

แบบทดสอบออนไลน์เรื่อง “ระบบต่างๆในร่างกายมนุษย์และสัตว์” ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
    เรียนรู้เนื้อหาได้ที่ :
    https://online.pubhtml5.com/qwis/irbw/#p=1
    คลิกที่นี่เพื่อทำแบบทดสอบ :
    https://forms.gle/WS7CaXQwRxmt8SNB7

แบบทดสอบออนไลน์เรื่อง “ระบบกระดูกของมนุษย์ (Skeletal System)”
    เรียนรู้เนื้อหาเพื่อเติม
    https://online.pubhtml5.com/qwis/qvpw/#p=1
    คลิกทำแบบทดสอบ
    https://forms.gle/ajcGMX1ZyQPkLfhh7

แบบทดสอบออนไลน์เรื่อง “พันธะเคมี” ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
    เรียนรู้เนื้อหาได้ที่ :
    https://online.pubhtml5.com/ljwq/stvw/#p=1
    คลิกที่นี่เพื่อทำแบบทดสอบ :
    https://forms.gle/6MECDK3QEbrs4YFh7

แบบทดสอบออนไลน์เรื่อง “อาหาร 5 หมู่ ต้านความเครียด “ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
    เรียนรู้เนื้อหาได้ที่ :
    https://online.pubhtml5.com/qwis/tyin/#p=1
    คลิกที่นี่เพื่อทำแบบทดสอบ :
    https://forms.gle/1mLHNEkeiymi3woY6

แบบทดสอบออนไลน์เรื่อง “อวัยวะรับความรู้สึก” ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
    เรียนรู้เนื้อหาได้ที่
    https://pubhtml5.com/ivay/hfge
    คลิกเพื่อทำแบบทดสอบ
    https://forms.gle/6J9wE6mr36PqsQGbA