ก.ค.ศ. ยืนยัน เกณฑ์ ว 9/2564 เป็นธรรม ชี้เป็นระบบพัฒนาวิชาชีพครูใหม่ โดยเน้นผลลัพธ์ของผู้เรียนเป็นสำคัญ - hongpagkru

16 มิ.ย. 2564

ก.ค.ศ. ยืนยัน เกณฑ์ ว 9/2564 เป็นธรรม ชี้เป็นระบบพัฒนาวิชาชีพครูใหม่ โดยเน้นผลลัพธ์ของผู้เรียนเป็นสำคัญ

 


        วันที่ 11 มิถุนายน 2564 รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นผู้รับรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (ว 9/2564)  ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 จาก น.ส. ศริญญา สุกใส ประธานชมรมข้าราชการครูแห่งประเทศไทย พร้อมตัวแทนครู หลังจากที่ช่วงเช้าได้มีการยื่นหนังสือร้องเรียน ต่อ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยขอให้ สำนักงาน ก.ค.ศ. พิจารณาเยียวยาครูคาดว่าจะที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศใช้หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะแบบใหม่

        รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. กล่าวว่า การดำเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ได้มีการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทำความเข้าใจเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่หลักเกณฑ์และวิธีการ ฯ ประเมินวิทยฐานะใหม่ (ว 9/2564) ตั้งแต่ปี 2563 อย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดกับผู้เรียนเป็นสำคัญ

        สำหรับกรณีที่ประธานชมรม ฯ ได้ยื่นหนังสือถึงสำนักงาน ก.ค.ศ.ขอให้พิจารณาเยียวยาครูที่อาจได้รับผลกระทบจากการประกาศใช้หลักเกณฑ์และวิธีการฯ ดังกล่าว พิจารณารายละเอียดแล้วเห็นว่า เป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อน ซึ่งตนได้ชี้แจงข้อเท็จจริงกับครูกลุ่มดังกล่าวจนเกิดความเข้าใจแล้ว พร้อมยืนยันว่าครูยังสามารถเลือกประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์เดิมได้ ส่วนผู้ที่จบปริญญาโท และได้บรรจุเป็นครูในปี 2560 หากไม่สามารถใช้วุฒิปริญญาโทในการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะครั้งนี้ก็สามารถนำวุฒิไปใช้ในการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะในครั้งถัดไปได้ ไม่มีการเสียสิทธิอย่างแน่นอน  พร้อมทั้งขอยืนยันว่าการปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะใหม่ นี้ จะเป็นประโยชน์กับผู้เรียน สถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และที่สำคัญจะเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาในภาพรวมของประเทศ  โดยขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เปลี่ยนแนวคิดว่า "ทำแล้วตัวเองจะได้อะไร แต่ให้คิดว่าทำแล้วเด็กจะได้อะไร" ทั้งนี้ประธานชมรมข้าราชการครูแห่งประเทศไทยและคณะ ได้เข้าใจเรื่องดังกล่าวโดยละเอียดแล้ว และมีความพึงพอใจก่อนเดินทางกลับ รศ.ดร.ประวิต กล่าว

ขอบคุณข้อมูลข่าวจาก : เว็บไซต์สำนักงาน ก.ค.ศ.