ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 สำหรับปีภาษี 2563 ผ่านระบบออนไลน์ภายใน 30 มิถุนายน 2564 ไม่ต้องจ่ายค่าปรับและเงินเพิ่ม - hongpagkru

23 มิ.ย. 2564

ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 สำหรับปีภาษี 2563 ผ่านระบบออนไลน์ภายใน 30 มิถุนายน 2564 ไม่ต้องจ่ายค่าปรับและเงินเพิ่ม

 


        ยื่นแบบ ภ.ง.ด.๙๐ ภ.ง.ด.๙๑ สำหรับปีภาษี ๒๕๖๓ ผ่านระบบออนไลน์ภายใน ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ไม่ต้องจ่ายค่าปรับและเงินเพิ่ม
        สรรพากรเชิญชวนผู้มีรายได้ในปีภาษี ๒๕๖๓ ยื่นแบบ ภ.ง.ด.๙๐ หรือ ภ.ง.ด.๙๑ ผ่านระบบออนไลน์ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ข้าราชการ พนักงานออฟฟิศ นายหน้า คนมีบ้านให้เช่า วิชาชีพอิสระ ผู้รับเหมา ร้านค้าทั่วไป พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ที่ยังไม่ได้ยื่นแบบฯ ให้ทำธุรกรรมภาษีที่บ้าน หรือ TAX from Home รวมทั้ง ขอผ่อนชำระภาษี ๓ งวด ดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ได้สะดวกรวดเร็ว
        ​​นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า “ขณะนี้ใกล้สิ้นสุดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.๙๐ และ ภ.ง.ด.๙๑ ประจำปีภาษี ๒๕๖๓ ซึ่งกรมสรรพากรได้ขยายเวลาการยื่นแบบฯ ให้สำหรับการยื่นผ่านอินเทอร์เน็ตถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ จากข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ มีผู้เสียภาษียื่นแบบฯ แล้ว รวมกว่า ๙.๕๓๕ ล้านฉบับ แต่ก็ยังมีผู้ที่ยังไม่ได้ยื่นแบบฯ อีกจำนวนหนึ่ง กรมสรรพากรจึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน ให้ผู้ที่มีเงินได้จากการประกอบอาชีพต่าง ๆ เช่น ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานออฟฟิศ ตัวแทนหรือนายหน้าจำหน่ายสินค้าหรือให้บริการ การให้เช่าบ้าน ห้องพัก คอนโดมิเนียม การประกอบวิชาชีพอิสระ แพทย์และพยาบาล สถาปนิก วิศวกร นักบัญชี ผู้รับเหมาก่อสร้างทุกประเภท ร้านค้า พ่อค้าแม่ค้าขายของออนไลน์ ดารา นักแสดง นักกีฬาอาชีพ ที่มีรายได้ในปีภาษี ๒๕๖๓ แต่ยังไม่ได้ยื่นแบบฯ ขอให้ยื่นแบบฯ ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต ที่ www.rd.go.th ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เพื่อไม่ต้องชำระค่าปรับและเงินเพิ่ม สำหรับผู้ที่มีภาษีที่ต้องชำระตั้งแต่ ๓,๐๐๐ บาทขึ้นไป ขอผ่อนชำระภาษีได้ ๓ งวด และผู้เสียภาษีสามารถตรวจสอบรายการค่าลดหย่อนได้ด้วยตนเอง จากระบบ My Tax Account ได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร”
​โฆษกกรมสรรพากร กล่าวเพิ่มเติมว่า “ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จึงขอเชิญชวนให้ผู้เสียภาษีทำธุรกรรมภาษีที่บ้านหรือ TAX from Home เพราะทุกขั้นตอน ทำได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องเดินทาง ปลอดภัย และเป็นการเว้นระยะห่างทางสังคม ช่วยลดและป้องกันการแพร่ระบาดได้เป็นอย่างดี”
        ​สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ หรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร. ๑๑๖๑

ขอขอบคุณข้อมูลจาก สถานีข่าวกระทรวงการคลัง