ม.นเรศวร จัดอบรมออนไลน์ ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมออนไลน์ฟรี มีใบประกาศนียบัตร (หลายหลักสูตร) - hongpagkru

27 พ.ค. 2564

ม.นเรศวร จัดอบรมออนไลน์ ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมออนไลน์ฟรี มีใบประกาศนียบัตร (หลายหลักสูตร)  1. ผศ.ดร.คุณอนันทน์ เรื่อง ” Micro learning การเรียนรู้พอดีคำ”
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และข้อความ

ลงทะเบียนหลักสูตร Micro Learning การเรียนรู้พอดีคำ ที่นี่

ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน


2. ผศ.ดร.กอบสุข เรื่อง Online Teaching Tools : เครื่องมือสำหรับครูสอนออนไลน์

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน

ลงทะเบียนหลักสูตรเครื่องมือสอนออนไลน์ ที่นี่

ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนที่นี่


3. ดร.ภัทร์พงษ์ เรื่อง “A.I. ทางการศึกษา โดยใช้ Machine Learning อย่างง่ายโดยไม่ต้องเขียนโค้ด”

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และข้อความ

ลงทะเบียนหลักสูตรA.I. ทางการศึกษา โดยใช้ Machine Learning อย่างง่ายโดยไม่ต้องเขียนโค้ด ที่นี่

ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนที่นี่


4. อ.ธัญวดี เรื่อง รู้เท่าทันสื่ออย่างสร้างสรรค์ : การจัดการเรียนการสอนสำหรับครู

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และข้อความพูดว่า "( รู้เท่าทันสื่ออย่างสร้างสรรค์ การจัดการเรียนการสอน สำหรับครู อบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams 9 มิถุนายน 2564 09.00 -12.00 น. อาจารย์รัญวดี กำจัดภัย"

ลงทะเบียนหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนสำหรับครู

ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนที่นี่


5. อ.ราชการ เรื่อง เเนะนำการบูรณาการกับการประยุกต์ใช้สื่อออนไลน์กับการเรียนการสอน ในยุค Covid-19

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และข้อความ

ลงทะเบียนหลักสูตรสื่อออนไลน์กับการเรียนการสอนยุคโควิด-19

ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนที่นี่


6. รศ.ดร.ทิพรัตน์ เรื่อง การวัดผลประเมินผลออนไลน์

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และข้อความ

ลงทะเบียนหลักสูตรการวัดผลประเมินผลออนไลน์

ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนที่นี่


7. ผศ.ดร.กิตติพงษ์ เรื่อง การสอนออนไลน์ผ่านgoogle Meet and google Drive for Digital classroom

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และข้อความพูดว่า "Û การสอนออนไลน์ผ่าน google Meet and google Drive for Digital classroom อบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams ลงทะเบียนได้ที่นี่ 11 มีถุนายน 2564 13.00 16.00 น. ผศ.ดร.กิตติพงษ์ พุ่มพวง รบมล้้ว มหาวิทยาลัยนเรศวร หาวิทยา"

งทะเบียนหลักสูตรการสอนออนไลน์ผ่านgoogle Meet

ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนที่นี่


ที่มา ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร