ตัวอย่างโครงการฝึกทักษะอาชีพสำหรับนักเรียนยากจนพิเศษ งบประมาณจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา - hongpagkru

12 ก.พ. 2563

ตัวอย่างโครงการฝึกทักษะอาชีพสำหรับนักเรียนยากจนพิเศษ งบประมาณจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ตัวอย่างโครงการฝึกทักษะอาชีพสำหรับนักเรียนยากจนพิเศษ งบประมาณจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)ตัวอย่างโครงการฝึกทักษะอาชีพสำหรับนักเรียนยากจนพิเศษ งบประมาณจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 

สามารถ Download  ไฟล์ word ได้ที่นี้เลยครับ