ข่าวดี สสวท.ขอเชิญอบรมออนไลน์ หลักสูตรวิทยาการคำนวณสำหรับครู Coding for Teacher (C4T) นับชั่วโมงได้ เปิดรับสมัคร 1-15 พ.ค. 63 - hongpagkru

9 เม.ย. 2563

ข่าวดี สสวท.ขอเชิญอบรมออนไลน์ หลักสูตรวิทยาการคำนวณสำหรับครู Coding for Teacher (C4T) นับชั่วโมงได้ เปิดรับสมัคร 1-15 พ.ค. 63ข่าวดี สสวท.ขอเชิญอบรมออนไลน์ หลักสูตรวิทยาการคำนวณสำหรับครู Coding for Teacher (C4T) นับชั่วโมงได้ เปิดรับสมัคร 1-15 พ.ค. 63 
ภายใต้นโยบาย การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้โค้ดดิ้งในโรงเรียน หลักสูตรผ่านการรับรองจาก กคศ. ใช้ประกอบการเลื่อนวิทยฐานะได้


สมัครอบรมที่ : https://teacherpd.ipst.ac.th


กำหนดการอบรม

เปิดรับสมัคร 1 – 15 พฤษภาคม 2563
ระยะเวลาอบรม 1 พ.ค. – 30 เมษายน 2563

ข่าวดี สสวท.ขอเชิญอบรมออนไลน์ หลักสูตรวิทยาการคำนวณสำหรับครู  Coding for Teacher (C4T) นับชั่วโมงได้ เปิดรับสมัคร 1-15 พ.ค. 63